Students Ayano Aishi (Yandere-chan) Taro Yamada (Senpai) Riko Fujimoto Chie Suzuki Info-chan Deforuto Moto Higai Sha Kokona Haruka Osana Najimi Hason Shitahana Yume Fujimoto Oka Ruto Nurse Potato-kun Kimi Mori Shonin Hanko Saki Miyu Kohana Gaden Honoka Saito Ai Hayashi Community Recent blog posts Forum